Montáž

 
 
MONTÁŽ EUROOKIEN, PORTÁLOV A VCHODOVÝCH DVERÍ
 
Montážou sa rozumie osadenie otvorových výplní do vopred pripravených (demontovaných) otvorov, ich vyváženie a ukotvenie, zapenenie PUR penou a následné doladenie celoobvodového kovania.

Pre dokonalé zatesnenie neprievzdušnosti okna pripojovacej škáry, je potrebné použiť 3-stupňový systém tesnenia pripojovacej škáry tkzv. I3 systém ( izolácia proti vlhkosti a neprievzdušnosti, eliminácia tepelných mostov a zlepšenie zvukovo-izolačných vlastností). Inštalujú sa dve pásky, jedna z interiérovej strany (parotesniaca páska – zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti do PUR peny), druhá z exteriérovej strany (paropriepustná páska – chráni pred dažďovou vodou i pred UV žiarením). Stredové tesnenie PUR pena, ktorá výborne plní tepelnoizolačnú a protihlukovú funkciu. 
 
Štandardná montáž drevených okien sa skladá:
 
Príprava stavebného otvoru  (u renovácii demontáž starých drevených,  alebo plastových okien)
Osadenie rámu a vyváženie okna v pripravenom stavebnom otvore
Ukotvenie rámov na bočné kotvy, hmoždinkami 10/160 alebo na samorezné vruty
Nasadenie a zaistenie jednokrídlových alebo dvojkrídlových krídiel klinkami a podložkami
Vyplnenie škáry medzi rámom a murivom PUR penou
Vyplnenie pripojovacej škáry paropriepustnými a parotesniacimi  páskami  (voliteľné)
Montáž vonkajších a vnútorných parapetov
Nastavenie a doladenie kovania, montáž okenného uzáveru
Montáž prípadných doplnkov (siete, žalúzie, rolety, .....)
Murovacie práce nie sú súčasťou montáže
Možnosti odvozu a ekologická likvidácia starých okien
 
 

 

Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných otvorových výplní bez zachovania ich hodnoty ( neni súčasťou montáže). V prípade dohody možnosť vybratia pôvodných otvorových výplní bez poškodenia. Pri demontáži – vybúrania okien a dverí dôjde k poškodeniu špalety.

 

Príprava stavebného otvoru sa skladá s predvŕtania otvorov, očistenia, upevnenia tesniacich materiálov a upevnenia kotviacich plechov. Umiestnenie kotviacich prvkov po obvode rámu a nosných podložiek otvorovej výplne je uvedené na schémach nižšie. Nosné podložky je potrebné umiestniť na únosný povrch v parapetnej časti otvoru pre okná a balkónové dvere a to pod zvislé prvky rámov. Podložky musia byť umiestnené tak, aby boli zaťažované len tlakovou silou. Tesniace pásky a fólie sú vybavené samolepkami, ktoré sa buď lepia na čelnú pohľadovú stranu rámu (interiérovú, exteriérovú) alebo na bok. Hrúbka izolácie ostenia expandovaným polystyrénom (EPS) by mala byť aspoň 3 cm, podľa možností detailu stavby.