Údržba


 
Ošetrovanie a údržba interiérových dverí:

Prakticky bezúdržbové 

Ošetrovanie a údržba drevených eurookien a vchodových dverí:

Aby bola zachovaná funkčnosť a stálosť drevených eurookien a dverí je potrebné urobiť nasledujúce úkony: 

Kovanie:
 
1. Aby sa okná a dvere dobre otvárali a zatvárali, potrebné je aspoň jeden raz za rok namazať všetky pohyblivé časti kovania       olejom.
2. V prípade ťažšieho otvárania hlavne u štrbinového vetrania, nikdy nepoužívať silu.
 
Ošetrovanie a konzervovanie povrchovej úpravy:

Včas skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu okien stavebnými remeselníkmi, prípadné závady včas odstráňte natieracou lazúrou.
 
Je potrebné aspoň dva krát v roku okná ošetriť a to:
 
1. Umyť povrch čistou teplou vodou alebo vodou s prímesou jemného saponátu za účelom odstránenia nečistôt z okna.
    Nepoužívať agresívne prípravky.
2. Po uschnutí jemnou handričkou naniesť konzervačnú AIDOL POLITÚRU.
3. V závislosti na intenzite zaťaženia doporučujeme okná a dvere kontrolovať v intervaloch v dole uvedenej tabuľke a v prípade       poškodenia urobiť následné ošetrenie povrchu. 
 
 
NamáhanieFarebný odtieň 
Vonkajšia klíma
Drevo nevystavené poveternost. vplyvom
Transparentnýpo 3 rokoch
Krycípo 5 rokoch
Otvorené vonkajšie
Klíma s normálnym pôsobením poveternostných vplyvov
Transparentný svetlýpo 2 rokoch
Transparentný tmavýpo 3 rokoch
Krycípo 4 rokoch
Otvorené vonkajšie
Klíma s extrémnym priamym pôsobením poveternostnými vplyvmi
Transparentný svetlýpo 1 roku
Transparentný tmavýpo 2 rokoch
Krycípo 4 rokoch
 
 
- U všetkých typoch farebných odtieňoch je potrebné dávať pozor na to, aby nedošlo k pretreniu utesňovacích a uzatváracích     materiálov a kovania.
- POZOR ! Nenatierať pri teplote nižšej ako 8°C a relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 85%. 
 
Odporúčame Vám vhodný čas na inštaláciu a montáž stavebno- stolárskych výrobkov:
 
- okná, vchodové dvere: po mokrých stavebných procesoch,
- parapety, interiérové dvere: po maľovaní 
 
Renováciu je potrebné vykonávať nasledujúcim spôsobom:
 
- povrch okna ľahko prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 200 až 280
- na očistené miesta bez prachu naniesť dve vrstvy vodu rieditelnej lazúry alebo krycej vodou riediteľnej farby.
 
Iba pri dodržaní týchto odporúčaných termínov a postupov garantujeme dlhotrvajúcu kvalitu a parametre výrobkov. Pri inom postupe nezodpovedáme za chyby a zhoršenú kvalitu!