Zasklenie


 
Zasklenie a tepelnoizolačné vlastnosti

Izolačné sklá IGLASS ( www.iglass.sk ) sú zložené z dvoch, alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzájomná vzdialenosť vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom. 
 
 

 

 

Požiadavky na zasklenie sú:

 

   - minimálna hodnota súčiniteľa prestupu tepla Ug

   - maximálny súčiniteľ svetelnej priepustnosti t (viditeľné žiarenie, teda svetlo)

   - energetická efektívnosť 

 
 
 
 
 
Teplá hrana
Ak nahradíme v izolačnom skle medziokenný hliníkový rámik za nerezový zníži sa prechodový most o 4stupne C. Znamená to že rosný bod sa vytvára pri vyšších extrémoch, tým sa zníži aj celkové orosovanie skiel v interiéri.

Typy skiel:
 
IGLASS - štandardné izolačné sklá
 
Štandardné izolačné sklo je zostavené z dvoch alebo troch tabúľ plaveného skla float o hrúbke 3-10 mm so vzduchovou dutinou medzi sklami 6-24 mm. Plochu izolačného skla je možné opticky rozdeliť okrasnou mriežkou umiestnenou v dutine. V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňuje izolačné dvojsklo zníženie tepelných strát o 40-50 %.

THERMOGLASS - tepelnoizolačné sklá

Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou (na povrchu skla nanesená špeciálna pokovovaná vrstva), podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla. Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Vysoká priepustnosť vo viditeľnej oblasti slnečného spektra dovoľuje pomerne vysoký prestup slnečnej energie do miestnosti, kde sa svetelné žiarenie mení na tepelné, ktoré je vrstvičkou oxidu kovu nanesenou na vnútornom skle odrážaná späť do miestnosti. Týmto sa zvyšujú tepelné zisky v chladnejšom období.

SONORGLASS – zvukovo-izolačné sklá

Zvukovo-izolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru. z hľadiska akustických vlastností sklenených výplní je najčastejšie používanou veličinou index zvukovej nepriezvučnosti Rw vyjadrený v jednotkách dB. Štandardné dvojsklo 4-16-4 dosahuje útlm hluku rádovo 32 dB. Ak použijeme do zostavy jedno sklo o hrúbke 6 alebo 8 mm, dosiahneme hodnoty 36 až 38 dB. Pokiaľ naplníme medzisklený priestor dvojskla ešte zvukovo izolačným plynom (hexafluorid síry SF6), hodnoty útlmu sa ešte zlepšia. Pokiaľ chceme dosiahnuť hodnoty nad 40 dB, je potrebné do okien inštalovať dvojsklá zložené zo skiel lepených.

SECURGLASS - bezpečnostné izolačné sklá

Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky. Vrstvené sklo znižuje riziko poranenia osôb, lebo úlomky skla pri deštrukcii ostávajú na plastovej fólii. Vrstvené sklá zabezpečujú ochranu proti vlámaniu, prestreleniu.

Medziokenné mriežky
Možnosť výberu podľa vzorkovníka:
 
 
 
Vzorky skiel
Možnosť výberu skla do okien a dverí podla vzoriek (kliknite pre nahľad)  :