Projekty, ateliér


 
Individuálne požiadavky klienta a charakter pozemku sú základným pilierom riešenia. Dobrý výsledok však závisí od prepracovaného architektonicko-konštrukčného riešenia, výberu spoľahlivých materiálov, technológii a precíznej montáže.
 
Spôsob ako tento pocit získať je v riešení architektúry a konštrukcii stavby. Na to, aby ste sa v dome cítili spokojne a zároveň boli súčasťou záhrady je dôležité skonštruovať, vybrať a prepojiť spoľahlivé materiály a technológie, ktorých najväčšou prednosťou sú tepelno-izolačné vlastnosti, statická pevnosť, nízka spotreba a dlhodobá životnosť.
 
Milan Lužbeťak
milanluzbetak@gmail.com 
 
Hotel Medená 
  
                   hotel medena                            hotel medena                
 1. NP Hotel Medena         3. NP  Hotel Medená      REZ A-A´ Hotel Medená         REZ B-B´ Hotel Medená       Situácia Hotel Medená
 
 Štúdie:

RD Liesek

RD Liesek

RD Liesek

RD Liesek

RD Liesek

RD Liesek

Chata Brezovica

Chata Brezovica

Zdravotné stredisko Atelier IV.

Zdravotné stredisko Atelier IV.

Zdravotné stredisko Atelier IV.

Zdravotné stredisko Atelier IV.

Hotel Medená Bratislava

Hotel Medená Bratislava